Psykoterapia

Psykoterapia on itseensä tutustumista, hyvin pelkistetysti sanottuna. Se on itsensä kuuntelemista, omien ajatustensa, tunteittensa, kuvitelmiensa, pelkojensa kuuntelemista. Usein se vaatii uteliaisuutta, rohkeutta ja myös ajan antamista itselleen, asioilleen. Se on tutustumista niihin kaikkiin mielessä myllertäviin asioihin, jotka voivat synnyttää häpeää, ahdistusta, paniikinomaisia tunteita ja monenlaisia hämmentäviä, pelottaviakin oloja. Psykoterapiassa on mahdollisuus rauhassa ja luottamuksellisesti syventyä […]

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja […]

Lue lisää

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat mm. motoriset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se vaatii koulutetulta terapeutilta herkkyyttä ja ammattitaitoa havainnoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä vuorovaikutusta siten, että terapia auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ratsastusterapia nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutukseen. Ratsastusterapian […]

Lue lisää